Viafarini là vườn ươm sáng tạo và trung tâm quảng bá nghệ thuật thị giác đặt tại Fabbrica del Vapore thành phố Milano, hợp tác với các tổ chức nổi tiếng khác ở Ý và nước ngoài. Viafarini là Cơ quan lưu trữ phi lợi nhuận đầu tiên thúc đẩy nghiên cứu nghệ thuật ở Ý kể từ năm 1991.

Các dịch vụ tài liệu, tư vấn, sản xuất, cư trú, giáo dục, truyền thông và dịch vụ triển lãm nghệ thuật được thực hiện trên quy mô dự án hợp tác liên ngành.

Ngày nay, Viafarini hướng đến cả việc đào tạo chuyên nghiệp những nghệ sĩ mới nổi trong hệ thống nghệ thuật, cũng như tạo ra nhiều mạng lưới hợp tác giữa nghiên cứu nghệ thuật, giao dịch nghệ thuật và môi trường xã hội. Nhờ cách tiếp cận kết hợp, năng động và đa ngành này, Viafarini đã đổi mới công tác quảng bá văn hóa của mình để hiểu được ý nghĩa tiềm ẩn của sự thay đổi to lớn từ quan điểm nghệ thuật cho tới xã hội, chính trị và nhân học.

Khu vực Ý (Italian Area) – www.italianarea.it – ​​là cổng thông tin của Viafarini về bối cảnh nghệ thuật Ý từ cuối những năm 80 cho đến nay. Khu vực Ý giới thiệu các nghệ sĩ được quảng bá bởi các tổ chức quan trọng nhất của Ý và nước ngoài, đồng thời mang đến tầm nhìn bao quát về thế hệ nghệ sĩ trẻ đại diện nền nghệ thuật Ý ngày nay. Mỗi nghệ sĩ được thể hiện bằng một tác phẩm tự lựa chọn, liên kết trực tiếp với trang web cá nhân của mình.