Kiến trúc Gothic xuất hiện tại châu Âu từ thế kỉ XII đến XVI, tiếp theo kiến trúc Romanesque và đi trước kiến trúc Phục hưng. Phong cách này đối lập sự đơn giản của kiến trúc cổ điển, với nhiều mái nhọn vút cao, cửa sổ vòm, những bức tượng cẩm thạch tuyệt mỹ. […]