Nếu như ở Việt Nam “đầu toàn sỏi” (mới xuất hiện gần đây) để chỉ người từng trải, rất giỏi, rất tính toán, suy nghĩ sâu xa, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, thì câu thành ngữ “đầu đầy dế” của Ý ám chỉ người có ý tưởng lạ lùng, đột ngột hoặc nung nấu những […]

VENI, VIDI, VINCI. – Tôi tới. Tôi thấy. Tôi chinh phục. Đây có lẽ là trích dẫn lâu đời nhất và đáng nhớ nhất trong số tất cả những trích dẫn phổ biến của Ý, có từ thời cổ đại của Ý (chính xác hơn là từ thời La Mã cổ đại). Tác giả trích dẫn […]

La semplicità è l’ultima sofisticazione – Đơn giản là sự tinh tế tột bậc Khi nói về cuộc sống và sự khôn ngoan, chúng ta thường dẫn lời của một trong những bộ óc thông minh nhất, sáng tạo nhất và lỗi lạc nhất mọi thời đại. Bạn đã đoán ra chưa? Đương nhiên chúng […]

La calma è la virtù dei forti: Bình thản là đức hạnh của kẻ mạnh Ngày nay, thành công không chỉ được định nghĩa bằng sức mạnh quân sự hay khả năng chính trị mà còn trên nhiều lĩnh vực khác. Có một câu nói rất cổ (mà nguồn gốc của nó bây giờ đã […]

Il fine giustifica i mezzi – Mục đích biện minh cho phương tiện Khi viết trích dẫn nổi tiếng này, Machiavelli nghĩ đến sự thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị. Trích dẫn được đưa ra từ thời Phục hưng nhằm mô tả mô hình hệ thống chính trị trong đó áp […]

“Trên lưng ngựa” – Xử lý, giải quyết một vấn đề hoặc vượt qua một khó khăn. Thành ngữ này liên quan đến giá trị của ngựa trong thời Trung cổ, khi việc sở hữu và sử dụng nó trong các hoạt động đi lại, nông nghiệp hay chiến tranh là một đặc quyền. Vì vậy, […]