Grappa được chưng cất từ bã nho, phần còn lại sau khi ép nước. Hương vị của grappa khác nhau tuỳ vào việc lựa chọn nguyên liệu, quá trình chưng cất cũng như bản chất và thời gian tới độ.

Sự phân biệt cơ bản nhất là grappa trắng được ủ trong thùng thép không gỉ và grappa vàng được ủ theo cách truyền thống trong các thùng lớn. Trước đây grappa gắn liền với các vùng phía bắc của Ý nhưng ngày nay được sản xuất trên khắp đất nước.

Tại Ý, grappa thường được thưởng thức như một món tiêu hóa và thường được dùng trong ly mắt trâu.