Do địa hình không có nhiều chướng ngại vật tự nhiên như núi cao hay sông rộng, thời xa xưa Friuli Venezia Giulia là vùng dễ vượt qua để vào Italia.

Vị trí địa lý của vùng thuận lợi cho sự gặp gỡ của các dân tộc, luồng ngôn ngữ và các nhóm văn hoá khác nhau. Hai ngôn ngữ được sử dụng tại tỉnh Gorizia và Trieste do có một bộ phận người Ý nói tiếng Slovenia. Trong khi đó, người Udine giao tiếp với nhau bằng phương ngữ Friuli.

Vào năm 1964, Friuli Venezia Giulia được công nhận là một vùng tự trị.