“Chậm như sên”

Chắc hẳn loài động vật này, cũng như câu thành ngữ, nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Mặc dù rất nhanh khi tàn phá vườn rau, nhưng ốc sên (cùng với rùa), luôn là biểu tượng của sự chậm chạp ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, sự chậm chạp của ốc sên cũng mang một số sắc thái tích cực: một người “chậm như sên” thường làm việc cực kỳ tỉ mẩn và cẩn trọng!