Trong lãnh thổ bị thống trị hoàn toàn bởi các quần thể núi, vượt lên dãy Alpi cao nhất và nổi tiếng nhất là ba ngọn núi: Núi Trắng (4810m – đỉnh cao nhất châu Âu), Núi Hồng (4634m) và Núi Thiên Đàng (4061m). Giữa những cánh cung núi không thể vắng những thung lũng, và thung lũng lớn nhất trong số đó được chọn làm tên cho toàn vùng. Đó chính là Aosta, vùng nhỏ nhất Italia.

Do có vị trí địa lý giáp với nước Pháp, cộng đồng dân cư ở đây là sự giao thoa ba ngôn ngữ (tiếng Ý, tiếng Pháp, thổ ngữ miền nam Pháp) với quy chế hành chính tự trị. Trong cả hai mùa đông lẫn hè, công nghiệp du lịch là nguồn thu nhập cơ bản của vùng và điều này được minh chứng bởi rất nhiều khu du lịch, trong đó phải kể đến Sestriere và Courmayeur.