Cái tên của vùng bắt nguồn từ những bộ lạc Veneti đã đến sinh sống và lập nghiệp vào khoảng năm 1200 trước CN. Trên thực tế lịch sử của Veneto gắn liền với thành phố Venezia, khi những dòng chảy thương mại nơi đây phát triển mạnh mẽ; tuy nhiên đến thế kỉ XVIII kinh tế bắt đầu suy thoái và cho tới năm ’50 của thế kỉ trước người dân vẫn tìm cách di cư, nhất là sang nam Mỹ, để tìm kiếm việc làm với hy vọng vào một cuộc sống sung túc hơn.

Trong những năm gần đây sự thịnh vượng quay trở lại vùng nhờ ngành du lịch và việc nhân rộng các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa; có thể nói lúc này Veneto là một trong những vùng giàu nhất châu Âu.