La semplicità è l’ultima sofisticazione – Đơn giản là sự tinh tế tột bậc

Khi nói về cuộc sống và sự khôn ngoan, chúng ta thường dẫn lời của một trong những bộ óc thông minh nhất, sáng tạo nhất và lỗi lạc nhất mọi thời đại. Bạn đã đoán ra chưa? Đương nhiên chúng ta đang nhắc tới Leonardo da Vinci! Với ông, “la semplicità è l’ultima sofisticazione” – “đơn giản là sự tinh tế tột bậc”. Dường như đây là lời khuyên hữu ích cho bất kỳ ai trong mọi tình huống. Hãy cứ giản đơn, và bạn sẽ đẹp!