Vỡ mộng, mắc sai lầm lớn hoặc tự lừa dối bản thân. “Vớ phải con cua” hay “vớ phải con tôm” là một diễn đạt phổ biến trong nhiều phương ngữ với nhiều ý nghĩa khác nhau. Cách nói này bắt nguồn từ việc cua và tôm đi giật lùi cùng hình ảnh người đánh cá kéo lưới lên với hy vọng đầy cá nhưng thay vào đó bác ta chỉ thấy nhõn một con cua!