Khung hình tĩnh của một khoảnh khắc, đóng băng trong sự bao trùm đơn sắc. Giám đốc sáng tạo Pierpaolo tối giản bảng màu xuống một màu duy nhất, theo triết lý less is more anh tối đa hóa khả năng biểu đạt trong điều kiện có quá ít tính khả dĩ. Màu hồng biểu hiện sự vô thức và giải phóng khỏi nhu cầu về chủ nghĩa hiện thực. Sự tích tụ của các yếu tố màu hồng qua kĩ thuật tạo hình khối loại bỏ cú sốc thị giác, cùng nhau làm nổi bật tính cách độc đáo của con người.