Khoảng 1395 – 1455

Guido di Piero, hiệu Beato Angelico sinh ra tại Firenze, Ý. Ông là hoạ sĩ từ trước khi vào tu viện Fiesole vào khoảng năm 1417. Những tác phẩm thời trẻ của ông cảm hứng theo lối kiến trúc Gô-tích thịnh hành vào thời kỳ đó. Từ rất sớm, các tác phẩm của nghệ sĩ này đã chịu ảnh hưởng từ phong cách hội hoạ thiên tài của Masaccio. Ánh sáng và màu sắc đi vào trong tranh của ông một cách sống động. Khoảng năm 1440, Beato Angelico trở thành hoạ sĩ chính của Firenze.