Giosuè Carducci (1835-1907) – nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học, giáo viên. Ông có ảnh hưởng rất lớn và là người Ý đầu tiên nhận giải Nobel Văn học vào năm 1906. Viện Hàn lâm Thụy Điển đã viết: “[…] không chỉ bởi sự học hỏi sâu sắc và nghiên cứu phê bình của ông, mà trên tất cả đó là sự tôn vinh năng lượng sáng tạo, sự tươi mới trong phong cách và chất trữ tình đặc trưng trong những kiệt tác thơ của ông”.

NGHỆ THUẬT VÀ VĂN HỌC LÀ QUẦNG SÁNG LUÂN LÝ CỦA VĂN MINH, LÀ VẦNG HÀO QUANG TINH THẦN TOẢ RA TỪ NHÂN LOẠI.