Không phải ai trong chúng ta cũng nhớ đến cái tên Luigi Galvani (sinh và mất tại Bologna, Italia 1737-1798). Ông chính là nhà vật lý học, sinh lý học và giải phẫu học, người nghiên cứu và khám phá dòng điện động vật, từ đó xây dựng cơ sở điện của xung thần kinh. Ông thực hiện thí nghiệm trên những con ếch, kích thích điện lên chúng và nhận thấy sự co thắt cơ có liên quan đến tĩnh điện. Những dữ liệu này đưa ông đến giả thuyết về mối quan hệ giữa dòng điện và sự sống, cùng với sự phát minh ra pin hóa học.

Galvani không chỉ gây ảnh hưởng đối với sự phát triển sau cùng của Volta về pin điện, mà tên ông còn được áp dụng trong nhiều thuật ngữ khoa học. “Điện kế” là một dụng cụ dùng để phát hiện dòng điện trong khi “ăn mòn Galvanic” là sự ăn mòn điện hóa gia tốc xảy ra khi các kim loại khác nhau được đặt tiếp xúc điện. Thuật ngữ “galvanism” được sử dụng trong sinh học để biểu thị bất kỳ sự co cơ nào được kích thích bởi dòng điện. Trong vật lý và hóa học, “galvanism” là sự cảm ứng của dòng điện từ một phản ứng hóa học.

Galvani cũng đóng vai trò đáng ngạc nhiên trong lịch sử văn học. Những thí nghiệm trên ếch của ông đã gợi cảm giác thức tỉnh đầy ám ảnh. Quan sát của Galvani cũng là nguồn cảm hứng nổi tiếng cho tác phẩm Frankenstein của Mary Shelley.