1046-1115

Matilde xứ Canossa là con gái hầu tước Bonifacio vùng Toscana và Beatrice xứ Pontiggia và là một trong những nhân vật chính trị lớn thời bấy giờ. Lên nắm quyền sau khi cha mình qua đời, bà tiếp quản và cai trị vùng lãnh thổ rộng lớn trải từ Trung tới Bắc Ý.

Địa vị này khiến bà trở thành một thế lực điều tiết những tranh chấp giữa Giáo hội với giai cấp lãnh đạo mà đỉnh cao là sự sỉ nhục Vua Henry IV khi buộc ông phải đợi ba ngày trước cổng lâu đài của Giáo hoàng.