Raffaello Sanzio – họa sĩ và kiến trúc sư sinh ra tại Urbino, ban đầu học tại xưởng họa của cha mình. Đến năm 1500, ông đã trở thành bậc thầy.

Sau khi tích lũy nhiều kinh nghiệm tại các đô thành nghệ thuật lớn của Ý và học hỏi Perugino một thời gian, ông chuyển tới Firenze, mong được theo học hai bậc thầy Michelangelo và Leonardo da Vinci. Tại đây, ông tạo ra những tuyệt phẩm, có nhiều tác phẩm của ông được đặt sau bàn thờ Chúa.

Nền tảng tạo nên thành công của Raffaello chính là thời kỳ ông ở Firenze này. Những kiệt tác như bộ tranh Đức mẹ và Chúa hài đồng minh chứng cho khả năng làm chủ hoàn hảo các phương cách thể hiện của ông.

Khi vừa tròn 25 tuổi, ông được gọi tới Roma để trang trí các căn phòng của Giáo hoàng. Sau đó, ông phụ trách thi công Vương cung thánh đường San Pietro.