480-547 

Vị tu sĩ Ý này sáng lập ra dòng tu Thánh Benedetto. Ông đặt ra các quy tắc trong việc phục vụ và cầu nguyện của đời sống tu hành, quy định rằng các tu sĩ phải khiết tịnh, tuân phục và nghèo khó. Tiếng chuông sẽ dùng để báo giờ và chỉ định nhiều hoạt động khác nhau ngoài thời gian học tập, nghiên cứu và nghỉ ngơi.

Phần trung tâm của các tu viện là nhà thờ, thư viện và nơi ở của các tu sĩ; xung quanh là kho lương, chuồng gia súc và vườn cây. Đất đai của tu viện trở thành nơi thử nghiệm các kỹ thuật nông nghiệp mới. Nhiều sử gia tin rằng, chính nghiên cứu của các tu sĩ đã cho ra đời phương pháp luân canh trong trồng trọt.