SỰ RA ĐỜI CỦA THẦN VỆ NỮ là tác phẩm vĩ đại nhất của Botticelli và được xem như một biểu tượng “Chân-Thiện-Mỹ”. Trong thần thoại Hy Lạp, thần Vệ Nữ được sinh ra từ bọt biển, là con của Chúa tể bầu trời Uranus. Trong tác phẩm này, thần Vệ Nữ có mái tóc […]