Do địa hình không có nhiều chướng ngại vật tự nhiên như núi cao hay sông rộng, thời xa xưa Friuli Venezia Giulia là vùng dễ vượt qua để vào Italia. Vị trí địa lý của vùng thuận lợi cho sự gặp gỡ của các dân tộc, luồng ngôn ngữ và các nhóm văn hoá […]