Nếu như ở Việt Nam “đầu toàn sỏi” (mới xuất hiện gần đây) để chỉ người từng trải, rất giỏi, rất tính toán, suy nghĩ sâu xa, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, thì câu thành ngữ “đầu đầy dế” của Ý ám chỉ người có ý tưởng lạ lùng, đột ngột hoặc nung nấu […]

“Trên lưng ngựa” – Xử lý, giải quyết một vấn đề hoặc vượt qua một khó khăn. Thành ngữ này liên quan đến giá trị của ngựa trong thời Trung cổ, khi việc sở hữu và sử dụng nó trong các hoạt động đi lại, nông nghiệp hay chiến tranh là một đặc quyền. Vì vậy, […]

Vỡ mộng, mắc sai lầm lớn hoặc tự lừa dối bản thân. “Vớ phải con cua” hay “vớ phải con tôm” là một diễn đạt phổ biến trong nhiều phương ngữ với nhiều ý nghĩa khác nhau. Cách nói này bắt nguồn từ việc cua và tôm đi giật lùi cùng hình ảnh người đánh […]

“Như cá mắc cạn” Khi ở trong một môi trường không dành cho bạn và do đó cảm thấy không thoải mái, hòa nhập hay xoay chuyển tình có lợi cho mình được. Câu thành ngữ này nói đến sự khó khăn có thể gặp phải bằng cách ví von cảm giác của một con […]

A chi manca il cuore, non giova la spada. Thiếu trái tim, gươm giáo chẳng ích gì. A cuor vile, forza non giova. Trái tim hèn nhát, sức mạnh chẳng ích gì. Al vile torna gradito ogni ostacolo. Mọi trở ngại đều hoan nghênh kẻ hèn nhát. Chi asino si fa, ciascuno lo cavalca. Ai […]

“Chậm như sên” Chắc hẳn loài động vật này, cũng như câu thành ngữ, nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Mặc dù rất nhanh khi tàn phá vườn rau, nhưng ốc sên (cùng với rùa), luôn là biểu tượng của sự chậm chạp ở khắp mọi nơi. Thành ngữ này thường được sử dụng […]