“Không gì gây đau đớn, độc hại, bệnh tật nhiều như sự thất vọng. Bởi vì thất vọng luôn là nỗi đau đến từ niềm hy vọng đã tan biến, là sự thất bại đến từ niềm tin bị phản bội, từ khuôn mặt của ai đó hoặc điều gì đó mà ta đã tin […]