Quần thể kiến trúc quảng trường Miracoli nổi tiếng với tháp nghiêng Pisa. Tháp Pisa cao 56m, đường kính 16m, nhưng trong phác thảo xây dựng tháp có chiều cao hơn 70m. Vào năm 1185, khi tháp đang được xây đến tầng thứ ba thì phải dừng lại vì xảy ra lún đất, và đây […]