Cơn gió từ rất xa len lỏi vào thành phố, mang theo những món quà bất thường mà chỉ một vài tâm hồn nhạy cảm mới nhận ra, như kiểu không dưng bỗng nhảy một cú hắt xì chỉ vì một hạt phấn hoa tận miền nảo miền nao lạc tới. Một ngày, trên luống […]

Tôi là một sinh viên Việt Nam được nhận học bổng theo chương trình Doppia Laurea tại trường Đại học Perugia giành cho người nước ngoài do Chính phủ nước cộng hoà Italia cấp. Đây là một niềm vinh dự cho tôi, một ước mơ ấp ủ bao lâu đã thành hiện thực. Roma là […]

Lớp Viết (tiếng Italia) của tớ có một bài tập: mỗi người viết một phần cho một câu chuyện dài. Ấn tượng với phần mở đầu của một bạn cùng lớp, tớ quyết định là người viết phần II. Rất tiếc không ai viết tiếp phần III. PHẦN I Đã từ lâu, rất lâu rồi, […]

Torniamo a quel gioco a nascondino. RAGIONE: “Finalmente ho trovato ORGOGLIO. Non è stato facile riconoscerlo per la sua apparenza trasparente.” EMOZIONE: “Ma tutti lo vedono! È più alto della cima più alta. È lui a non vedere nessuno.” RAGIONE: “Chi non vede nessuno? Lui è potente, essenziale come l’aria nell’atmosfera e perciò sa tutto. Il […]

Beh… ma state indovinando che cosa sarebbe successo? Aspettate un po’, andiamo ad un altro posto dove TRISTEZZA sedeva da sola con un viso lugubre e pensava tra sé e sé: “GIOIA balla tutto il giorno, tutti i giorni senza stancarsi mai… vorrei essere come lei…” Con la testa in giù e gli occhi verso […]

La mia classe di scrittura ha un grande compito: ognuno di noi deve scrivere una parte di un’unica storia. Essendo stata impressionata dalla prima parte, scritta da un compagno di classe, ho deciso di fare la seconda parte. Purtroppo nessuno voleva continuare a scrivere la terza parte. PRIMA PARTE Tanto tanto tempo fa, prima di […]