Ivrea là thành phố nhỏ thuộc vùng Piemonte, nổi tiếng về một carnevale nguyên bản và có lẽ độc nhất vô nhị: Carnevale cam. Hàng tấn cam được tiêu thụ chỉ trong một ngày, nhưng không phải để ăn mà được dùng như một vũ khí lợi hại cho cuộc chiến đấu của các Eporediesi (cách gọi những người dân ở […]