Là vùng tự trị, Trentino Alto Adige được chia thành hai tỉnh là Trento và Bolzano. Hai ngôn ngữ được sử dụng tại Bolzano do tại đây có nhiều người Ý nói tiếng Đức. Cũng như các tỉnh lân cận, Bolzano ảnh hưởng từ sự giao thoa giữa các dân tộc và cộng đồng văn […]